Biologicky odbouratelný materiál

  • 100% Biodegradable Compostable PLA Resin Pellet Granual Raw Material

    100% biologicky odbouratelná kompostovatelná granulovaná surovina z PLA pryskyřice

    Kyselina polymléčná (PLA) je nový druh biologického a obnovitelného biologicky odbouratelného materiálu, který je vyroben ze škrobu navrženého obnovitelnými rostlinnými zdroji (jako je kukuřice a maniok). Škrobové suroviny získaly glukózu zcukernatěním a poté fermentací glukózy a určitých kmenů za vzniku vysoce čisté kyseliny mléčné a poté metodou chemické syntézy k syntéze kyseliny polymléčné o určité molekulové hmotnosti. Má dobrou biologickou rozložitelnost.